ตัวแทนจำหน่าย เอทีวี เค-ไลออน ภาคใต้
สำหรับภาคใต้ สามารถค้นหาจังหวัดของท่านได้ที่นี่
จังหวัด ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ พิกัดร้าน
นครศรีธรรมราช เอกมอเตอร์ 2008 82/12-13 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 086-471-5274
นครศรีธรรมราช พอเพียงเจริญยนต์ 2018 98 ม.1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 075-805-296
นราธิวาส คลังแอร์ เซอร์วิส 74 ถนนจาตุรงค์รัศมี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 089-656-3586
พังงา ทับปุดยานยนต์ 75 ม.4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 081-089-9640
ชุมพร ร้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 082-838-9269
พัทลุง หจก.สหมอเตอร์เซลล์ 465/3 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 074-616-358
สงขลา สยามชัยกลการ 417/1 เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 086-481-3155
สุราษฎร์ธานี ร้านกรีนช็อป 206 ม.1 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 082-393-9936
สตูล แอล.ที.มินิแอนด์โมตาร์คไบค์ 230 ม.2 ถ.ยนตรการกำธร ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 097 360 9865